Vil gje frie hender til overvaking

Det nye tryggingsorganet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) under Forsvarsdepartementet vil få frie hender til å iverksetje tiltak og etterforskingsskritt utan konkret mistanke.