Behandling i trykkammer stoppet

En sykepleier ved Haukeland har vært sykmeldt siden mai, etter å ha fulgt kreftpasienter inn i trykkammer. Nå utsettes all behandling av pasienter i trykkammer.