Fare for kollaps i torskebestanden

Bestanden av Nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå, og står i fare for å kollapse, fastslår Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) er bekymret.