Foreløpig negative munn- og klovsykeprøver

Gårdbruker Karin Spanne (28) kan slappe litt mer av: De første prøvene fra dyr på Finnøy i Rogaland som er testet etter mistanke om munn- og klovsyke, er negative.