Verneombudet må betale oppreisning

Verneombud for politi- og lensmannsetaten, Ole Valen, ble tirsdag dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisning til lensmannsfullmektig Jens Sverre Knutsen for falsk påstand om mobbing.