Håper på 1 million til Benjamins minnefond

Benjamin Hermansens mor, Marit Hermansen, har opprettet Benjamins Minnefond sammen med Antirasistisk Senter.