Thanksgiving

Thanksgiving er tradisjonelt en takkefest fra de amerikanske pionerene sin tid. Ifølge historien var det en tid for utveksling av gaver mellom cowboyene og indianerene.