Får ikke fornye EØS-avtalen

Norge og Island får trolig ikke oppfylt ønsket om snarlig oppdatering av EØS-avtalen. EU vil ikke forhandle før utvidelsen av unionen østover er gjennomført.