Utvalg skal vurdere nye lover mot datakriminalitet

Et nytt datakrimutvalg skal vurdere lovgivningen og reglene for etterforskning av datakriminalitet.