Vegsjef-stillinga vert utlyst på nytt

Vegdirektoratet har bestemt at stillinga som vegsjef i Hordaland skal utlysast ein gong til. Ny søknadsfrist er 8. september, og no skal utlysinga stå i alle store aviser.