Krev 100 millionar ekstra til oljevern

Statens forureiningstilsyn (SFT) vil ha 100 millionar kroner ekstra til oljevernberedskap.