Ville ikke tiltale Per og Veronica Orderud

Statsadvokatene som skal føre Orderud-saken for retten ville ikke tiltale Per og Veronica Orderud.