Rift etter bygningsfolk

Forgubbing og hard kamp for å få tak i arbeidskraft preger byggebransjen. Ledighet er et fremmedord.