Samene vil inn i Nordisk Råd

Samisk parlamentarisk råd søker på vegne av samene om medlemskap i Nordisk Råd. Samene søker om å få inn tre representanter i Nordisk Råd.