Uføre taper penger på å prøve seg i arbeidslivet

Trygdeetaten reagerer kraftig på tungvinte regler som gjør at uføre taper penger på å gå på attføring. Sosialministeren lover å ta tak i problemet.