Nazi-sak i retur

Statsadvokat Harald Strand i Oslo sender saken om rasismetiltale mot nazi-Sjølie i retur til Politiet. Viktig bevismateriale er ikke fremskaffet.