Eget navn som e-postadresse

Mange nordmenn kan nå få sitt eget navn som e-postadresse. Ett eksempel på bruk av tjenesten er toralv@maurstad.no.