Hevder mediene brukes mot Venstre

Venstre-leder Lars Sponheim hevder mediene er medspillere i Arbeiderpartiets kamp for å redde partiets maktposisjon.