Ruten for 17. mai-tog i Bergen endres på grunn av terrorfrykt

Politiet nekter barnetoget fra Kaland skole i Bergen å gå den tradisjonelle ruten på E39 på 17. mai. Årsaken er PSTs trusselvurdering.