• (1/2)
    sya0271f.jpg

Vurderer etterforskning

I løpet av dagen vil det bli avgjort om det skal innledes etterforskning mot avgått PST-sjef Janne Kristiansen.