Norge får litt ros

Norge kommer bra ut på den internasjonale byråkrati-sammenligninger. Arbeidslivsregler og byggesaker trekker ned.