• TVANGSBEHANDLING: Den eneste måten nå å finne ut hvem som har rett, er å starte tvangsbehandling med legemidler, sier psykiater og tidligere overlege ved Dikemark Thor Kvakkestad. FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN

Psykiater vil tvangsmedisinere Behring Breivik

Tidligere overlege ved Dikemark mener tvangsmedisinering av Anders Behring Breivik med små doserantipsykotiske medikamenter kan gi viktig informasjon om han er strafferettslig tilregnelig.