• I JOBB: Lab bygger på Danmarks plass. Men står private bedrifter for 2/3 av jobbveksten? FOTO: EIRIK BREKKE (arkiv)

«En kvart million flere er i arbeid (siden 2005). To av tre i private bedrifter.»