Ny rapport: Skoler følger ikke opp barn som har blitt mobbet

Manglende kunnskap fører til at elever som har blitt mobbet ikke får hjelpen de trenger og har krav på.