Helsetilsynet slo ned på det de mener var en rekke kritikkverdige forhold rundt forskningen som skulle utvikle en metode for testing av borreliabakterier hos mennesker.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe har avgjort at pålegget fra Helsetilsynet ikke skal påklages, men etterfølges innen fristen som er fire uker. Bjørneboe er universitetets øverste forskningsansvarlige etter helseforskningsloven.

— Vi ble gjort oppmerksom på denne forskningen i mai 2013. Vi hadde allerede stanset forskningen før vi mottok første henvendelse fra Helsetilsynet. Nå følger vi tilsynets pålegg og vil permanent stanse forskningen og destruere det innsamlede materialet, sier universitetsdirektør ved UiO, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Tilsynet slo blant annet ned på at forskerne brukte en annen metode enn den som var beskrevet i søknaden til den forskningsetiske komiteen (REK). Dessuten var ikke de to forskerne oppført i søknaden. Ifølge tilsynet foreligger det ikke dokumentasjon på at prosjektdeltakerne ble tilstrekkelig informert om prosjektet, eller på at de samtykket til at taushetsplikten skulle oppheves.