• Alle utfall er mulige, sier KrFs representant i kontrollkomiteen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) skal forsvare regjeringens asylpolitikk i høringen som kontroll— og konstitusjonskomiteen fredag. Der er ingen utfall utelukket, fremholder Hans Fredrik Grøvan fra KrF.

— Saken er særdeles alvorlig, fordi den blant annet handler om hvorvidt statsråden har feilinformert Stortinget, sier Grøvan.

- Kan det ende med mistillitsforslag?

— Alle muligheter er åpne. Konklusjonene må vi trekke etter at vi har hørt justisministerens hele og fulle forklaring. Nå i forkant av høringen kan jeg ikke utelukke noe, sier Grøvan til NTB.

Vil bytte ut

KrF samlet denne helgen flere hundre tillitsvalgte til landskonferanse på et hotell på Gardermoen. Frustrasjon og irritasjon over regjeringens asylpolitikk og forslag om søndagsåpne butikker preget mange av talene - inkludert partileder Knut Arild Hareides innledning lørdag.

Hareide går likevel ikke like langt som KrFU-leder Emil André Erstad, som mener at Anundsen bør byttes ut fordi utsendelse av lengeværende asylbarn har blitt prioritert fremfor retur av kriminelle asylsøkere, i den hensikt å nå måltallet.

Partilederen er noe mindre kategorisk:

— Det er et av spørsmålene vi må få svar på i høringen, sier Hareide til NTB.

Mange spørsmål

Grøvan sier det er mange sider ved asylsaken som er spesielle.

— Komiteen har bedt om å få all relevant informasjon om saken. Vi har fått en skriftlig redegjørelse fra Anundsen. Men likevel dukker det stadig opp ny informasjon i mediene. Det styrker verken tilliten eller troverdigheten til justisministeren, sier Grøvan.

I tillegg har flere medlemmer i kontrollkomiteen merket seg at justisministeren overfor Stortinget har fremholdt at asylpolitikken ble endret i tråd med avtalen, mens lederen av Politiets utlendingsenhet har sagt at praksis ikke ble endret.

At Politidirektoratet klarte å sende ut feil ordre - og at feilen ble gjentatt etter at Justisdepartementet ble spurt direkte om formuleringene - blir et annet tema.

— Det er mye å gripe fatt i. Og vi har jo ennå ikke hørt Anundsens hele og fulle forklaring, sier Grøvan. (©NTB)