Første del av påsken har DNTs betjente hytter hatt 9001 overnattinger, som er en solid økning fra fjoråret. Det er ikke for sent for dem som vil oppleve en klassisk fjellpåske.

— Mange av våre hytter har plass til flere. Det er nydelige forhold, og dette blir en fantastisk avslutning på påsken, sier Nils Øveraas, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

Hyttene som eies av DNT, er blitt mer populære de siste årene. Til sammen var det 401.433 overnattinger på DNTs hytter i 2014, en økning på 6 prosent de siste fem årene.

Mens turistforeningens hytter i mange år først og fremst var de voksnes domene, er barnefamilier blitt et vanlig - og velkommnet - syn.

— I 1966 hadde vi oppslag på hytteveggen at ingen barn under sju år hadde adgang. Det ble slutt på forbudet, men likevel var det sjelden å se barn på turistforeningshyttene på 70-tallet. I dag har jeg mange barnefamilier som gjester på hytta, sier Jorun Svingen på Sota Sæter i Breheimen. Hun har vært DNT-vertinne i snart 50 år.

— Det er morsomt å se at alle barna kommer til hytta. Jeg prøver å organisere det på en måte slik at de ulike gjestene ikke forstyrrer hverandre. Barnas Turlag ble etablert i 1999 og har bidratt mye til å øke tilstrømmingen av barn til fjells, forteller Svingen.