Mange barn slit med angstproblem

Færre enn to prosent av alle barn har ADHD. Langt fleire slit med angst, men desse barna får i liten grad oppfølging og hjelp.