Her er forslaget

Sosialistisk Venstreparti fremmer sitt nye grunnlovsforslag i to ulike alternativer.