Det uttaler fiskeriministeren etter et møte med EUs fiskerikommissær Maria Tamanaki i Oslo mandag.

Fiskestriden oppsto da Færøyene valgte å heve sine kvoter på sild og makrell, i strid med avtalene som de andre kystlandene i det nordlige Atlanterhavet, deriblant Norge, har blitt enige om. Det har ført til at EU for en drøy måned siden innførte forbud for sine medlemsland mot å kjøpe fiskeprodukter fra Færøyene.

Også Norge mener Færøyene praktiserer overfiske og har forbudt norske fiskemottak å ta i mot sild fra færøyske fiskebåter.

Øverst på lista

Makrellsaken sto øverst på agendaen mandag.

— Vi er enige om at forhandlingsdelegasjonene skal jobbe de neste ukene, og vi håper å ha et nytt forslag klart før jul. Men jeg tør ikke love noe, sier Aspaker til NTB.

Færøyene har varslet at de bringer sanksjonene som EU har innført, inn for WTO. Ifølge Aspaker angår ikke denne klagen Norge.

— Men Norge og EU har forhandlet i lag, med Færøyene og Island på den andre siden av forhandlingsbordet. Jeg håper at vi kan avstemme oss med EU slik at vi kan få landet en avtale om makrell, sier hun.

Vil fjerne toll

Under møtet presenterte også Aspaker Norges ønske overfor EU om å få fjernet de intrikate tollmurene på norsk fisk. Det vil hun at skal skje i bytte mot EØS-bidrag.

Fiskeri er ikke en del av EØS-avtalen, men nå knytter Norge markedsadgangen for norsk fisk opp mot Norges bidrag til EØS-samarbeidet fra 2014 til 2019. Norges EØS-kontingent i inneværende periode (2009-2014) er 14 milliarder kroner.

Ifølge Norges nye fiskeriminister er målsettingen med utspillet overfor EU først og fremst å få gjort noe med tollsatsene på bearbeidet norsk fisk.

— Men det handler også om å få mer norsk fisk totalt sett inn i EU-markedet. Vi ser jo at det også på innsiden av EU kan gi grunnlag for flere arbeidsplasser. Det burde også være et mål for EU å skaffe nye arbeidsplasser i den situasjonen de er i nå, sier Aspaker.

- EU trenger fisk

— Vi har mye fisk. EU-markedet er viktig for oss, men EU trenger også den norske fisken, både som en del av matforsyningen til sin store befolkning, men også for å øke egen sysselsetting, sier fiskeriministeren.

Norge sliter i konkurransen med land som har andre lønnsnivåer.

— Men vi sliter dobbelt i EU når vi møter tollmurer på bearbeidede produkter. Vi er i en svært krevende situasjon som gjenspeiler seg i at vi egentlig har en svært liten foredlingsindustri i Norge på produkter og råvarer som er blant de beste du kan tenke deg i verden, sier Aspaker.

Fiskerikommissær Maria Tamanaki er den første EU-kommissæren som besøker Norge etter regjeringsskiftet, og ifølge Norges fiskeriminister var tonen god.

— Dette er ikke forhandlinger, men hun merket seg det norske standpunktet, sier Elisabeth Aspaker etter møtet.