Livredningsselskapets president Gard Aleksander Bjørnstad trakk i talen sin frem at flere av dem satte sitt eget liv i fare ved å hjelpe.

— Dere var ikke trent som profesjonelle livreddere. Dere var ikke kurset til livredning i vann eller til førstehjelp, men dere tok jobben likevel. Dere tøyde egne grenser og utfordret det ekstreme, sa han.

- Gjør meg stolt

— Dagen i dag står i livreddernes tegn. Som president i Norges Livredningsselskap ser jeg opp til dere. Dere gjør meg stolt og glad, understreket Bjørnstad.

Hedringen fant sted på Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden, og 102 av de 105 var til stede.

Rundt 30 av dem er hjemmehørende i Hole kommune, der Utøya ligger. En gruppe er også ungdommer fra AUF.

Krigssone

Allerede 17. august i fjor vedtok styret i Livredningsselskap at personene som hjalp til ved Utøya, skulle hedres.

— Vårt trygge land ble forvandlet til en krigssone. Dere var dere, og dere gjorde noe! sa Bjørnstad i talen.

Kronprins Haakon trakk i talen sin fram at vi av og til kommer i situasjoner der vi lurer på om vi burde gripe inn.

— Den umiddelbare erkjennelsen av rett og galt kan lett bli skjøvet i bakgrunnen av tvil og redsel, sa kronprinsen.

Artisten Ole Paus bidro også til å hedre heltene fra Tyrifjorden.