• AVVIST: Stoltenberg-utvalget foreslo gratis heroin som et tiltak for å hindre den ulovlige bruken. Dette forslaget har nå blitt avvist av et panel FOTO: STEIN BJØRGE

Sier nei til heroinassistert behandling

Forskningsrådets panel sier man ikke vet nok om heroinassistert behandling til å innføre dette i Norge.