• FROSSENFISK: Ørreten var død som en sild da den ble funnet. FOTO: Stavanger Aftenblad

Fant 8,9 kilo ørret fastfrosset i isen

Paul Ersdal fikk øye på en svære ruggen av en ørret.