- Bra at han vil stå frem

Treholt-aktor Lasse Qvigstad vil ikke kommentere påstandene til POT-mannen.