Til sykehus etter snøras i Vestfold

Mannen skulle måke låvetaket og har trolig blitt med et ras ned.