Ventetiden for klinisk mammografi ved sykehus over hele landet er på mange uker, skriver Adresseavisen.

Eksempelvis må du ved Stavanger universitetssjukehus og Nordlandssykehuset avd. Bodø vente 14 uker. På Akershus universitetssykehus er ventetiden 12 uker, og på St. Olavs hospital i Trondheim 10 uker.

— Det er lett å bli nervøs og engstelig. For noen er én dag lenge, for andre er to uker en lang ventetid. De ønsker en avklaring, sier Kari Wenneberg i Brystforeningen.

Klinikksjef Edmund Sørvik ved Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs hospital sier ventetiden er et resultat av for få ressurser.

— Vi er pålagt av Stortinget å utføre screening. Og det gjelder her, som med andre velmente tiltak fra sentralt hold, at ressursene ikke alltid følger med vedtakene, sier han.

Ved St. Olavs hospital har de en avtale med Sykehuset Levanger og Aleris i Oslo om at pasienter man mistenker har alvorlig sykdom, får reise dit. Også andre sykehus har slike avtaler som kan benyttes i alvorlige tilfeller.