• KRITISERER POLITIET: Terrorforsker Magnus Ranstorp mener norsk politi hadde tilstrekkelig grunnlag for å se nærmere på Breivik.

- Breivik burde blitt avhørt

Terroreksperten Magnus Ranstorp mener lokalt politi i samarbeid med PST burde undersøkt Breivik etter Global Shield-aksjonen.