Politiets kriminalstatistikk viser at antallet anmeldelser for rasistisk hatkriminalitet gikk ned fra 235 i 2010 til 141 i fjor, skriver Dagsavisen.

— Vi tror det er et stort problem at folk som rammes ikke tar kontakt med oss, og vi ønsker en lavere terskel for å anmelde hatkrim, sier seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirektoratets seksjon for forebygging- og kriminalitetsbekjempelse.

Direktoratet har satt i gang nye tiltak for å skape tillit til politiet vil etterforske rasistisk motivert vold, ifølge Hoel. Politidirektoratet arbeider blant annet for å bevisstgjøre politifolkene som tar imot anmeldelser. I tillegg skal dem som opplever at etterforskningen henlegges, få en begrunnelse.

— De som anmelder hatkrim, skal merke at vi tar deres situasjon på største alvor, sier Hoel.

Leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter mener politiet ikke tar rasistisk motivert vold på alvor.

— Problemet med hatkriminalitet må løftes. Folk som opplever trusler eller vold må anmelde. Men det må også registreres og følges opp bedre fra politiet, sier han til Dagsavisen.