Streiken er over

Tvungen lønnsnemd i sykehuskonflikten.