Tre offshore-rigger er allerede sagt opp. Åtte andre rigger blir arbeidsløse neste år. Ytterligere seks rigger er også i faresonen.

Riggboomen er plutselig snudd til kollaps, skriver Stavanger Aftenblad.

Hundrevis uten jobb

Sist uke kom nyheten om at John Fredriksen-selskapet North Atlantic Drilling (NAD) sier opp mer enn 250 ansatte. Tidligere denne måneden fikk 100 kokker og renholdere i forpleiningsselskapet ESS beskjed om at de ikke lenger har jobb.

Bare siden i sommer har Statoil sagt opp avtalen med en borerigg og sendt to rigger til land. Flere rigger har alt forlatt norsk sokkel (se fakta). Men dette er trolig bare begynnelsen.

Ingen får kontrakt

— Det er ikke inngått riggkontrakter på norsk sokkel på to år. I tillegg til riggene som alt er på vei ut av norsk sokkel, er det åtte flyterigger som går av kontrakt de neste 12 månedene. Hvis mange av dem ikke får nye oppdrag, er det veldig dramatisk. Det vil bety enda flere oppsigelser i bransjen, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i Cosl Drilling Europe, som hovedkontor i Stavanger.

For å understreke alvoret, legger han til at ytterligere seks flyterigger, kan stå uten oppdrag i 2016. For bare to år siden varslet Arnesen at riggboom langs norskekysten ville kreve 3000 nye offshoreansatte. Nå har markedet snudd totalt.

— Vi er veldig bekymret. Vi har brukt enormt med penger på å rekruttere og lære opp folk. Hvis vi blir tvunget til si opp eller permittere folk med ektefeller og barn så er det en forferdelig belastning. Vi skal strekke oss langt for å unngå det. Det koster å si opp folk, vi er ikke der nå, sier Arnesen.

13.500 jobber

Når en riggjobb forvinner følger i snitt fem andre stillinger hos leverandører med i dragsuget, ifølge regnestykket til klubbleder Arild Jenssen i Safe i North Atlantic Drilling. Dermed kan rundt 13.500 stillinger være i fare dersom 15 borerigger står uten kontrakt om ett år.

— Vi mener det er for enkelt å si at riggmarket er slik at vi må leve med de store svingningene. Vi tror markedet prøver å presse ned prisene, sier Jenssen.

Statoil kutter

Og med markedet tenker han først og fremst på Statoil som i februar varslet kutt på 30 milliarder kroner over tre år. Allerede er 4300 offshorerelaterte jobber borte, ifølge DNB Markets.

— Statoil styrer rundt 70- 80 prosent av markedet på norsk sokkel. Når de snører til, får det betydelige konsekvenser, sier Cosl-sjef Jørgen Arnesen.

— Ringvirkningene blir store dersom riggene ikke får nye oppdrag. Det handler ikke bare om de som jobber på riggene, også serviceindustrien og landbasert virksomhet rammes. Det hadde nok vært greit for bransjen om vi ikke fikk de enorme svingningene som vi nå opplever.

Noen får tilbud om å følge riggen ut av Norge. Men der har de færre og lengre skift. Det gir færre jobb og de som får eventuelt får jobb, må jobbe mer.

Håndbrekket på

Da Statoil sist uke tok Cosl-riggen Cosl Pioneer ut av drift for resten av året, sa leder for rigganskaffelser i Statoil Tore Aarreberg at overkapasitet var årsaken. Hen bekreftet også at Statoil ikke har konkrete planer om å inngå nye riggkontrakter det neste året.

De Safe-tillitvalgte i North Atlantic Drilling mener ingen markedstekniske årsaker som lavere oljepriser og sviktende etterspørsel