I løpet av en uke har helsesektoren, politiet og Politiets sikkerhetstjeneste lagt fram sin interne evalueringer av hvordan de handlet etter terrorangrepene 22. juli. Både politidirektør Øystein Mæland og fungerende PST-sjef Roger Berg har kommet med offentlig beklagelse.

I en tale til Oslo Arbeiderparti fredag ettermiddag, tok Stoltenberg opp temaet.

— Jeg beklager at så mange liv gikk tapt og at gjerningsmannen ikke ble pågrepet tidligere, sa Stoltenberg.

Han mener evalueringsrapportene tegner et mer utvidet og mer nyansert bilde av hva som skjedde.

— De blir en del av helheten som 22. juli-kommisjonen skal forholde seg til, sa Stoltenberg.

— Det er viktig for oss å lære og forbedre rutiner. Målet er ikke å fordeler skyld eller peke ut syndebukker. Vi skal være rustet til å håndtere kriser på best mulig måte, og dette arbeidet er allerede i gang, sa han.