— Vi vil på dette møtet signalisere at vi er beredt til nye forhandlinger med KS, slik at vi unngår en storkonflikt ved skolestart. Nå er det opp til KS om de ønsker en løsning før tredjepart for alvor blir rammet i

august, sier leder Anne Finborud i Skolenes Landsforbund (SL).

Arbeidstvistloven slår fast at partene skal kalles inn til møte etter at konflikten har vart i 30 dager. Den fristen går snart ut.

— Dette er første gang vi møtes etter at streiken startet. Vi vil lytte til det som kommer og setter pris på initiativet, men innkallingen er jo noe mekleren må ty til for å oppfylle sin plikt, sa avdelingsdirektør for forhandling i KS, Hege Mygland, til NTB tidligere denne uken.

Riksmekleren la 26. mai fram en skisse som ikke falt i smak hos LO-forbundene SL og MFO. Ti lærere ble tatt ut i streik 10. juni.

Norsk Lektorlag sa også nei til skissen, men har ennå ikke innledet streik og skal derfor ikke delta på møtet. Utdanningsforbundet, som er den største lærerorganisasjonen, skal heller ikke være til stede. Utdanningsforbundet skal innkalles til et lignende meklingsmøte senere i sommer.