Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Kjell Arne Bratli, sier forsvarssjef Harald Sunde gikk ut over sitt myndighetsområde da han besluttet å legge ned Heimevernets spesialavdeling HV-016 i 2010. Bratlis konklusjon kommer i et svarbrev til Norges Offisersforbund som NTB har fått tilgang til.

Norges Offisersforbund klaget nedleggelsen inn for Ombudsmannen i mars i fjor. Et sentralt spørsmål i klagen var om daværende forsvarsminister Grete Faremo (Ap) hadde rett til å delegere til Sunde å legge ned HV-016 uten å ha fått dette formelt klarert med Stortinget.

I svarbrevet skriver Bratli at han anser at «en slik beslutning lå utenfor Forsvarssjefens myndighetsområde, og derfor måtte avgjøres av Stortinget». Bratli skriver videre at man kan hevde «med høy grad av rimelighet» at nedleggelsen av HV-016 har gitt en betydelig svekkelse av Forsvaret og landets beredskap.