— Dersom det blir en firepartiregjering, er det naturlig at Frp får mellom fem og seks statsrådposter, sier han til Stavanger Aftenblad.

— Vi er opptatt av næringspolitikk, finans, helse og justis, så det er viktig for oss å få innflytelse på disse områdene. Olje- og energidepartementet er en av de postene vi virkelig har lyst på, fortsetter Solvik-Olsen som selv har hatt dette feltet som sitt spesialområde i mange år.

Vil slutte

Idag består regjeringen av 17 departementer og 18 statsrådposter.Bistandsministeren ligger under Utenriksdepartementet. FrP er sikret siret 29 stortingsrepresentanter etter mandagensvalg.

Solvik-Olsen uttalte for under et årsiden at han ville slutte på Stortinget etter valget for å prioritere familien.Derfor er den eneste muligheten for Frp-toppen å fortsette i rikspolitikken atpartiet hans kommer i regjering og at han blir tildelt en ministerpost, skriverStavanger Aftenblad. Solvik-Olsenhar nemlig ved flere anledninger uttalt at han ikke vil si nei derspm han blirspurt om selv å bli minister.

«Flinke og erfarnefolk»

Han sier videre til Aftenbladet at det viktigste for FrP er å få «flinke og erfarnefolk i posisjon». FrP-nestlederen sikter da til folk som har nok kunnskap og erfaring, og somikke trenger lang opplæring først.

Igår sa Solvik-Olsen til VG at miljøvernministerposten også kunne ha vært enposisjon Frp ville vært interessert i. Han tror FrP ville kunne overrasket mange positivt hvis de får miljøvernministerposten.