— Reglene må være tydelige på hvem som er målgruppen for startlån. Det er de med langvarige problemer med å få boliglån vi kan hjelpe med startlån. I Norge har vi et velfungerende lånemarked som kan tilby lån til de aller, aller fleste av oss, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Kommunal- og regionaldepartementet sender forslaget om startlånsendringene ut på høring.

Per 28. juni hadde kommunene utbetalt 2,5 milliarder kroner i startlån, en nedgang fra 2,7 milliarder i samme periode i fjor, skriver Finansavisen.

Allerede da regjeringen la fram boligmeldingen i mars, varslet Navarsete en gjennomgang av startlånsordningen.

Startlån skal ifølge Navarsete gå til personer med dårlig råd, men likevel tilstrekkelig inntekt til å kunne nedbetale lånet. Det er disse personene som skal hjelpes inn i boligområdet, i tillegg til personer som har langvarige problemer med boligfinansiering fordi de bor i områder der boliger har lav markedsverdi.

— Vi tydeliggjør nå at startlånerne ikke skal være for unge førstegangsetablerere som har mulighet til å tjene opp egenkapital i løpet av noen år, og dermed få lån i en ordinær bank, sier statssekretær Anne Beathe K. Tvinnereim til Finansavisen.

Regjeringen varsler at det skal åpnes for å tilby startlån med 50 års nedbetalingstid, i såkalt særlige tilfeller.