SV ville ikke stanse prosjektet før partiet hadde fått en miljøpolitisk erstatning, skriver Dagens Næringsliv.

Den faglige beslutningen om avvikling var ifølge avisen langt på vei tatt allerede ved behandlingen av revidert budsjett i vår. Bakgrunnen for at nyheten ble holdt tilbake, var en intern krangel om hvilke CO2-tiltak som skulle komme i stedet, sier sentrale regjeringskilder.

Ifølge de samme kildene kunne fullskala rensing på Mongstad blitt stoppet for flere år siden, dersom de faglige vurderingene i Olje— og energidepartementet hadde blitt lagt til grunn.

Borten Moe skal ha vært skeptisk til renseplanene på Mongstad helt siden han tiltrådte som olje- og energiminister i 2011 og skal ha tatt opp saken internt i regjeringen ved en rekke anledninger.

For SV har rensingen av Mongstad vært en prestisjesak. Som regjeringsparti var det helt uaktuelt å gi tillatelse til bygging av gasskraftverk på Mongstad i 2006 uten at det også ble bygget renseanlegg for CO2-utslipp. Partiet har ikke gitt opp kravene om rensing før nå.

Resultatet av krangelen i regjeringen er at SV fikk gjennomslag for at det skal bygges et annet fullskala CO2-anlegg i Norge. Hvor dette skal ligge er ikke avklart.