Ikke engang nest størst

Jordskjelv i norsk politikk.