• KLIMA-KAMP: Staten kjøper klimakvoter for mange hundre millioner kroner fra vindparker som denne i Indre Mongolia. Kampen om utslippskutt hjemme eller kvotekjøp i utlandet har stått sentralt i forhandlingene om klimameldingen. Arkivfoto: Li Xin/Xinhua Press/Corbis

Venstre vil evaluere klimakvotene

Hordaland Venstre fikk flertall for sitt forslag om å evaluere ordningen med klimakvoter.