— Ved å bruke hjernen klarer den også å motstå demenssykdom i større grad, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Over 90.000 personer er med i studien som norske forskere har utført for å undersøke sammenhengen mellom utdanning og demens.

Studien viser at folk med grunnskoleutdanning har 40 prosent større risiko for å dø med demens, enn de som har høyere utdanning.

— Det kan være at et par år på skolebenken virker beskyttende, enten direkte eller indirekte. Vi ser sammenhengen, men vet ikke helt hva de bakenforliggende årsakene er, understreker Strand.

I undersøkelsen er det ikke skilt mellom folk med yrkes- og allmennfaglig utdanning. Forskerne har kun sett på lengden av utdanningen.

Strand oppfordrer folk i alle aldersgrupper til å lese og lære nye ting, og peker på at mange forskere sammenligner hjernen med en muskel som blir i bedre form når den blir brukt.

I dag lider rundt 70.000 personer i Norge av demens. Folkehelseinstituttet forventer en sterk økning de kommende årene blant annet på grunn av en aldrende befolkning.