Over 7.800 lærere er i streik, og det hittil siste forsøket fra lærerorganisasjonene og KS om å komme til enighet, mislyktes søndag kveld.

Arbeiderpartiets fylkesordfører mener konflikten har svekket tilliten mellom arbeidsgiveren KS og lærerne i så stor grad at man må vurdere om staten igjen skal bli lærernes arbeidsgiver, melder Adresseavisen.

Ap var for å overføre arbeidsgiveransvaret til KS i 2004, og Sandvik fremholder at argumentene den gang var gode.

— Men prosessene internt i KS for å lage et omforent forhandlingsmandat lokalpolitikerne kan stå for, er krevende, og de virkemidlene KS rår med for å lykkes, har vist seg begrenset, sier Ap-fylkesordføreren.

Sandvik peker på at tilliten som er avgjørende for å løse utfordringene i skolen, ikke ser ut til å være til stede mellom partene.

— Når staten uansett er så involvert, må vi avklare hva som skal være statens rolle: Om det skal være en form for kombinerte oppgjør med staten som mer sentral aktør - eller om staten skal ta over hele ansvaret igjen, mener Sandvik, som viser til at staten allerede har en avgjørende rolle som premissgiver for skolen.

FYLKESORDFØRER: Tore O. Sandvik (Ap).